Klubnyheder

Referat af stiftende generalforsamling

4. februar 2017, 23.28

Referat fra stiftende generalforsamling af Ganløse Floorball klub, 31. januar 2017


Tilstede: Rune Jensen, Brian Olsson, Hadi Khan, Thomas Holme, Hans Helsner


1. Valg af dirigent og referent (Hans Helsner / Rune Jensen)


2. Velkomst og formål for stiftelse


 • Formalisering af torsdagsholdets aktiviteter.
 • Der er ingen fælles forening i Ganløse, alle idrætsforeninger er selvstændige, derfor oprettelse af floorball-forening.
 • Som godkendt forening i Egedal Kommune, mulighed for søge flere tider og tilskudsberettiget.
 • Medlemskab af Floorball Danmark; udløser startpakke med bl.a. stave, så nye spillere kan prøve floorball af.
 • God ide med kontingent, da det gør folk føler sig mere forpligtede.


3. Forslag til vedtægter

 • Udgangspunkt taget i Egedal kommunes standardvedtægter.
 • Formuleringen, der nævner Danske Bank tages ud og erstattes i stedet for Pengeinstitut.
 • Formuleringen om at kun myndige medlemmer kan stemme udgår.
 • Ændring i formuleringen omkring foreningen tegnes af og kassererens rolle.
 • Medlemmer af bestyrelsen er minimum 5.
 • Forslag til vedtægterne med ændringerne vedtages enstemmigt.


4. Fastsættelse af kontingent - Forslaget om kontingent:

 • Årligt kontingent seniorer (+25): 250 kr., indmeldelse efter 1/1 150 kr.
 • Årligt kontingent u. 25 og juniorer: 200 kr., indmeldelse efter 1/1 100 kr.
 • Passivt medlemskab: 25 kr. ½-årligt,

vedtages enstemmigt.


5. Valg af bestyrelse

 • formand: Hans Helsner
 • næstformand: Brian Olsson
 • kasserer: Rune Jensen
 • bestyrelsesmedlemmer: Hadi Khan, Thomas Holme
 • suppleanter: Jens Slot, Jens Calov


6. Valg af revisor

Mikael Højer Hansen, Gadetoften 4, Ganløse


7. Eventuelt

 • Næste trin er at få godkendt foreningen til Egedal kommune (Hans)
 • og indmelde foreningen i Floorball Danmark (Hans).
 • Når vi får godkendt foreningen, søger vi om at overtage torsdagstiden fra Ganløse Hockey (tirsdagsholdet).
 • Vi opretter en foreningskonto i Danske Bank (Hans).